Carnavals Duo Die Twee
Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van Carnavals Duo Die Twee.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan die worden verzameld
door Carnavals Duo Die Twee.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de
manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens
opgeslagen worden.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden
door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Beheerder,Carnavals Duo Die Twee

Jouw rechten
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij
Carnavals Duo Die Twee
vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Carnavals Duo Die Twee
jouw gegevens
gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen
van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via
carnavalsduodie2@gmail.com
onder toezending
van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto,
de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer
en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Beveiliging
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze
website beveiligd door een SSL certificaat.

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw
gegevens op te vragen die bij VersGemerkt
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met VersGemerkt. Je krijgt dan
een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens
veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectifieren door VersGemerkt. Je gegevens
omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via
de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij
VersGemerkt opgeslagen liggen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan
heb je het recht op overdracht. Hierbij dient
VersGemerkt al jouw gegevens over te dragen
aan de andere partij.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij
Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
Carnavals Duo Die Twee
niet op de juiste manier met jouw
gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met Carnavals Duo Die Twee
(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaand e-mailadres .
carnavalsduodie2@gmail.com