Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens
opgeslagen worden.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden
door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Beheerder,Carnavals Duo Die Twee

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Carnavals Duo Die Twee
jouw gegevens
gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen
van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via
carnavalsduodie2@gmail.com
onder toezending
van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto,
de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer
en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met Carnavals Duo Die Twee
(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaand e-mailadres .
carnavalsduodie2@gmail.com

Carnavals Duo Die Twee
Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van Carnavals Duo Die Twee.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan die worden verzameld
door Carnavals Duo Die Twee.

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw
gegevens op te vragen die bij VersGemerkt
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met VersGemerkt. Je krijgt dan
een overzicht van jouw gegevens.

Beveiliging
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze
website beveiligd door een SSL certificaat.

Jouw rechten
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij
Carnavals Duo Die Twee
vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij
Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
Carnavals Duo Die Twee
niet op de juiste manier met jouw
gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Meer van "Die Twee"

Help