Carnavals Duo Die Twee
Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van Carnavals Duo Die Twee.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Carnavals Duo Die Twee.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevensen hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Beheerder,Carnavals Duo Die Twee

Beveiliging
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat.

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij VersGemerkt vastgelegd en bewaard worden.
Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met VersGemerkt.
Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door VersGemerkt.
Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij VersGemerkt opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht.
Hierbij dient VersGemerkt al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Jouw rechten
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Carnavals Duo Die Tweevastgelegd zijn?
Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Carnavals Duo Die Twee
niet op de juiste manier met jouwgegevens omgaat. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Carnavals Duo Die Twee jouw gegevensgebruikt?
Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via carnavalsduodie2@gmail.com onder toezending
van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer
en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Carnavals Duo Die Twee(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaand e-mailadres .
carnavalsduodie2@gmail.com

Wie zijn wij?
Wij zijn een carnavals duo uit het Kabbelgat (Delft).
Wat doen wij?
Wij vieren carnaval in al zijn facetten en nemen graag het voortouw om er echt een feestje van te maken.
Dit doen wij binnen het Kabbelgat, maar ook steeds vaker daar buiten.
Buiten het kabbelgat heeft onze nieuwsgierigheid gewekt, daar wij erg benieuwd zijn hoe men het feestje daar viert.
Tevens vinden wij het leuk om andere carnavalsvierders te ontmoeten, te leren kennen en nieuwe carnavalsvrienden te maken.
Verder organiseren wij jaarlijks een kindercarnaval voor kinderen met een beperking, wat wij met heel veel plezier doen.